0 532 606 35 67

İmar Barışı.

İmar Barışı Affı Nedir ?

2018 yılında getirilecek olan imar Barışı 2017 yılı öncesinde iskansız yapılan yapılarda yaşayan veya bu yapıların sahibi olan vatandaşların işine yarar. Çünkü iskanı olmayan apartman ve evlere elektirik,su ve doğalgaz bağlanırken büyük sorunlar yaşanıyor. İmar barışından sonra belirli miktar harç yatıran vatandaşlar iskanlarını alabilecekler ve iskanlarını aldıktan sonra elektrik, doğalgaz, su gibi alt yapı hizmetlerini talep ederken sorun yaşamayacaklar.

İmar affı ile ilgili başvurular 8 Haziran itibariyle başlayacak, 31 Ekim'e kadar devam edecek" dedi. Böylece imar affının hangi tarihler arasında uygulanacağı da kesinleşmiş oldu. Öte yandan 2018 yılında çıkarılacak olan imar barışı yasası 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsıyor.

İmar Barışında Sizin Yanınızdayız

- İmar barışı hangi yapıları kapsar ?
31 Aralık 2017’den önce yapılmış yapıları kapsar.
- Yapı kayıt belgesi nedir?
İmar barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.
- Yapı kayıt belgesi, kalıcı imar hakkı sağlar mı?
Yapı kayıt belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda, yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.
- Yapı kayıt belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?
Evet bağlanabilecek.
- İmar barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?
Yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

- Hangi yapılar imar barışından faydalanamayacak?
Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar. Hazine’ye ait sosyal donatı için tahsisli arazilerdeki yapılar. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16’ncı maddesinde belirtilen istisnai alanlardaki yapılar faydalanamayacak.
- İmar barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı?
Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra isteyen malikler, tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme (yüzde 3) yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.
- Başvuru yapıldığı takdirde yapı kayıt belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?
Bedelin 31 Aralık 2018’e kadar yatırılması gerekiyor.
- Hazine taşınmazı üzerindeki yapıların durumu ne olacak?
Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da imar barışından faydalanabilecek.
- Yapı kayıt belgesi ne zamana kadar geçerli?
Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli.